پیش ثبت‌نام دوره پیشرفته یادگیری عمیق

پیش ثبت‌نام دوره پیشرفته یادگیری عمیق

دومین دوره آموزشی یادگیری عمیق class.vision با موضوع “شبکه‌های بازگشتی عمیق و سری‌های زمانی با تنسرفلو ۲” بر اساس بازخوردهای دوره ی پیشین دوره ی پیشرفته با محوریت شبکه های بازگشتی برگزار میگردد.