دومین دوره آموزشی یادگیری عمیق

250,000.00 تومان

ثبت‌نام به اتمام رسید.

اطلاعات بیشتر