دوره ی آموزشی آنلاین بازشناسی چهره عمیق

دوره ی آموزشی آنلاین بازشناسی چهره عمیق

مجموعه‌ی دانش‌بنیان شناسا، فعال در حوزه ی هوش مصنوعی، بینایی ماشین و یادگیری عمیق به عنوان حامی چالش فیس‌کاپ دوره ی تخصصی بازشناسی چهره عمیق را برگزار می‌کند. پیش‌نیاز دوره آشنایی با مفاهیم پایه شبکه عصبی آشنایی با شبکه های کانولوشنالی توانایی پیاده سازی شبکه های عصبی عمیق در فریم‌ورک keras / Tensorflow می‌توانید برای…