منابع آموزشی برای شبکه های عصبی گرافی (GNN) – بخش اول

شبکه های عصبی گرافی یا Graph Neural Network (به اختصار GNN) از جمله تکنیک‌های پیشرفته … ادامه خواندن منابع آموزشی برای شبکه های عصبی گرافی (GNN) – بخش اول