فیلم آموزشی تخصصی بازشناسی چهره عمیق

فیلم آموزشی تخصصی بازشناسی چهره عمیق

مجموعه‌ی دانش‌بنیان شناسا، فعال در حوزه ی هوش مصنوعی، بینایی ماشین و یادگیری عمیق به عنوان حامی چالش فیس‌کاپ دوره ی تخصصی بازشناسی چهره عمیق را  در دی ماه سال ۱۳۹۹ برگزار کرد. با توجه به استقبال بی نظیر شرکت کنندگان و درخواست بسیار زیاد مخاطبان گروه آموزشی Class.Vision، این ویدیوها مجدد در استودیو تدریس…