خرید دوره تخصصی بازشناسی چهره عمیق با Tensorflow/Keras

مجموعه‌ی دانش‌بنیان شناسا، فعال در حوزه ی هوش مصنوعی، بینایی ماشین و یادگیری عمیق به عنوان حامی چالش فیس‌کاپ دوره ی تخصصی بازشناسی چهره عمیق را برگزار کرده و حالا فیلم های مجدد ضبط شده و تدوین شده ی آن حالا در اختیار عموم قرار گرفته است. پیش‌نیاز دوره آشنایی با مفاهیم پایه شبکه عصبی…

4,300,000 ریال