دوره آموزشی شبکه‌های بازگشتی عمیق و سری‌های زمانی با تنسرفلو 2

  سرفصل های دوره مقدمات شبکه های بازگشتی یک سلول (واحد) بازگشتی ساده و شبکه…

امتیاز
4.00 از 1 رأی
4.00 1 رای
380.000 تومان