دوره‌های مرتبط با هوش مصنوعی زیر از35 الی 50 درصد به مناسبت یلدا، از الان  تا جمعه مورخ 2 دی ماه 1401 شامل تخفیف هستند.

توجه کنید که این تخفیف ها بر روی تخفیف های فعلی سایت نیز اعمال شده و جمع تخفیف کسر میگردد.

برای برخی از دوره ها لینک با تخفیف و برای برخی کد تخفیف معرفی شده است.

دوره های تخفیف دار در یلدا

تخفیف 40 درصدی دوره‌ی بینایی کامپیوتر و پردازش تضویر با خرید از این لینک.

آموزش بینایی کامپیوتر با OpenCV

 

تخفیف 35 درصدی دوره‌ی بازشناسی چهره با وارد کردن کد تخفیف: yalda401

دوره آموزشی تخصصی بازشناسی چهره عمیق با Tensorflow/Keras

تخفیف 35 درصدی دوره‌ی RNN-LSTM-GRUبا وارد کردن کد تخفیف: yalda401

دوره آموزشی شبکه‌های بازگشتی عمیق و سری‌های زمانی با تنسرفلو 2

تخفیف 50 درصدی دوره‌ی مقدماتی با وارد کردن کد تخفیف: yalda_50

دوره آموزشی مقدماتی شبکه‌ های عصبی عمیق در Tensorflow/Keras